Category: Category: Alternative

Koute Mwen

17.01.2020
 |  8 Comments

8 thoughts on “ Koute Mwen

  1. Ti zwazo nan bwa ki tape koute Ti zwazo nan bwa ki tape koute Le mwen tande sa mwen ginyin lapen Le mwen tande sa mwen ginyin lapen Kan depi jou sa depie mwen nan shen. Little bird in the wood listening Little bird in the wood listening When I heard all this overcome with grief.
  2. Stream Gabel - Koute Ke Mwen by PgBoys Promotion from desktop or your mobile device. SoundCloud. Gabel - Koute Ke Mwen by PgBoys Promotion published on TZ. Comment by diane💛 @torellialejandro: nocapits gon be better speed up. TZ.
  3. Lyrics to 'Koute Kè'm' by Gabel. Ou se sèl fi ki fè'm kon'n sekre lavi / Se yon plezi pou mwen cheri / Poum gade'w kap souri / M'pa bezwen ankenn lot fi kom zanmi / Paske mwen pè soufri.
  4. Jul 21,  · Lyrics for Koute kè'm by Gabel. Ou se sèl fi ki fè'm kon'n sekre lavi Se yon plezi pou mwen cheri Poum gade'w kap souri M'.
  5. Men sa yon ansyen ann Azi admèt: “Mwen sonje yon lè m te kouri pale anvan m koute. M te di yon sè li bezwen amelyore kòmantè l ap fè nan reyinyon yo. Annapre, m te aprann li pa konn li byen e li te oblije fè anpil efò pou l fè kòmantè.” Li enpòtan anpil pou chak ansyen “tande sa .
  6. Jan 29,  · Mwen kache m anba san anyo a Mwen kache m anba san anyo a I'm hidden (sheltered or covered) under the blood of the Lamb Mwen jwenn sekirite kont tout plan mechan yo I have found security (or shelter) against the plans of the wicked Konplo sou do m yo, yo p’ap reyisi The plots made on my back will not suceed Mwen kache m anba san anyo a.
  7. Koute gran Anseyan an. Pi bon prensip ki egziste yo se nan Bib la yo ye. Timoun pap aprann sa yon moun di, men sa Papa yo ki nan syèl la di. Sa timoun yo bezwen nan men paran yo Yon pwovèb nan Bib la di: “Pitit mwen, montre w saj e fè kè m kontan.”.
  8. Dec 20,  · Kouté Kè Mwen. Report. Browse more videos. Playing next. Gabel - Kouté Kèm [kOMPA] Tropikprod Martinique tropikprod. Original Rap Staff "Oj Haïtian Rap" - Bagay Dwol. Your ZoukTV. Rony Janvier, E Si Christ Pat Avek Mwen, Haitian Church, Worship Songs, Mwen Gen Yon Bon Zanmi Jesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *